predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
patofiziologija za fizioterapevte | fiziologija za različne študijske smeri  

 

Študijski program za visokošolski študij

Na Institutu sodelujemo pri izvajanju študijskega programa na naslednjih smereh visokošolskega študija:

patofiziologija za fizioterapevte
fiziologija za različne študijske smeri