predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

Študijski program Dentalna medicina, predmet Patološka fiziologija

Predmet Patološka fiziologija pri študiju dentalne medicine predstavlja most, ki povezuje predklinične predmete (biofizika, biologija celice, biokemija, fiziologija) s kliničnimi predmeti, kot so interna medicina, nevrologija, kirurgija. Skladno s tem se nahaja približno na sredini študija v tretjem letniku. Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Za zdravnike dentalne medicine je ta sposobnost pomembna iz več razlogov: 1) omogoča jim razumeti mehanizme bolezenskih dogajanj v ustni votlini, 2) spoznajo mehanizme sistemskih bolezni, ki vplivajo na bolezenske znake in razmere v ustni votlini in razume nevarnosti, ki grozijo različnim bolnikom pri njegovih posegih v ustni votlini 3) razumejo, kako in kdaj lahko bolezenski procesi v ustni votlini povzročijo ali poslabšajo neko sistemsko bolezen 4) omogoči strokovno komunikacijo z zdravniki drugih specialnosti v dobrobit skupnega bolnika. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi biokemične temelje bolezenskih procesov. Pouk predmeta se močno naslanja na pridobljeno znanje temeljnih predkliničnih predmetov in zahteva od študentov primerno stopnjo obvladovanja in uporabe tega znanja. Predvsem s problemsko naravnanimi oblikami pouka pa v omejenem obsegu posega v klinična področja in tako ustvarja temelj za stopnjevito in povezano naraščanje znanja in usposobljenosti študentov med študijem dentalne medicine.

Ob predavanjih, ki sistematično predstavijo posamezne teme, je težišče pouka na aktivnih oblikah študija in delu v majhnih skupinah pri seminarjih in vajah, kar zahteva individualno sodelovanje študentov in intenzivne interakcije z učitelji in asistenti pri pouku. V okviru temeljnega pouka imajo študenti dentalne medicine v tretjem letniku 45 ur predavanj, 30 ur seminarjev in 60 ur vaj. Seminarji so organizirani kot problemsko naravnan pouk. Pod vodstvom mentorja jih pripravljajo študenti v skupinah po 5-10 študentov. Vodja seminarja pripravi učno gradivo in "papirnate" bolnike s področja seminarja in skupaj s študenti na več učnih sestankih pripravi predstavitev seminarja, v kateri se, gledano skozi oči bolnikovega zdravnika, vsem študentom poda znanje, ki je potrebno za razumevanje vzrokov in mehanizmov bolnikove bolezni. Vaje potekajo v skupinah od 10-15 študentov. Tema posamezne vaje zadeva patofiziološke temelje pomembnega patološkega stanja pri človeku. Uvede jo poskus na poskusni živali, računalniška simulacija ali kar preprost nenevaren "poskus" na samih študentih. Študenti najprej obdelajo rezultate teh poskusov, nato sledi obširna in poglobljena razprava, najprej o samem poskusu nato pa o uporabi teh spoznanj pri razlagi patofizioloških mehanizmov bolezenskih procesov pri človeku, ki so tematika vaje. Razpravljamo z vsakim študentom posebej, tak pristop seveda zahteva ustrezno pripravljenost študentov na vajo, čemur služijo navodila za vajo, za preverjanje pa kratek kolokvij na začetku vaje. Med letom izvajamo več oblik sprotnega preverjanja znanja s pisnimi kolokviji, iz katerih študenti vse leto zbirajo točke. Študenti morajo za pridobitev frekvence in pripustitev k izpitu zbrati določeno najmanjšo vsoto točk, najboljše nagradimo z oprostitvijo od pisnega dela izpita. V okviru predmeta poteka tudi izbirni pouk, ki je namenjen poglabljanju znanja na izbranih področjih in je organiziran podobno kot vaje, torej kot aktivni pouk v majhnih skupinah.

Da bi študentom olajšali študij našega predmeta, katerega program temelji na dolgi in samosvoji tradiciji pedagoškega dela na našem inštitutu, ki jo je zasnoval prvi predstojnik inštituta akad.prof.dr. Andrej O. Župančič, so sodelavci inštituta že pred mnogimi leti izdali učbenik Izbrana poglavja iz patološke fiziologije in Navodila za vaje. Učbenik redno posodabljamo in širimo in predstavlja skupaj z zapiski predavanj in seminarskim gradivom temeljno učno gradivo za izpit. Izpit je pisen (30 testnih vprašanj z možnostjo več pravilnih odgovorov) in usten.


Obvestila o pouku

Feri - Ferida Vučkič, 9. 9. 2016, 10:41
Telefonski imenik in mail zaposlenih

Feri - Ferida Vučkič, 18. 10. 2016, 14:11
IZPITNE TEME-VIRI 2016/2017

Feri - Ferida Vučkič, 11. 11. 2016, 09:57
Ponavljalni kolokvij iz vaj!

Feri - Ferida Vučkič, 30. 11. 2016, 08:27
REŽIM ŠTUDIJA 2016/17

Feri - Ferida Vučkič, 5. 1. 2017, 11:26
Seminarske teme (DM) v poletnem semestru 2017

Feri - Ferida Vučkič, 14. 3. 2017, 14:46
TEME ZA II - PREGLEDNO VAJO 2017

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 11:59
DM3 ANGL Course description rules COMPULSORY PATHOPHYSIOLOGY 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:00
DM3 ANGL Course description rules ELECTIVE PATHOPHYSIOLOGY - NEW APPROACHES, BROADENING AND INTERCONNECTING 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:01
DM3 SLO Režim študija IZBIRNI PATOFIZIOLOGIJA - NOVI PRISTOPI, POGLABLJNAJE IN POVEZOVANJE 2017-18

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:03
DM3 SLO Režim študija OBVEZNI PATOLOSKA FIZIOLOGIJA 2017-18

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:04
DM4-6 SLO Režim študija IZBIRNI RAZISKOVALNI ZA PRESERNOVO NAGRADO ALI PRIZNANJE 2017-18


Obvestila o izpitih

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 18. 10. 2016, 12:39
IZPITNI ROKI ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 13. 6. 2017, 16:09
Rezultati 1. junijski izpitni rok iz patološke fiziologije v l. 2017 za študente DENTALNE MEDICINE

Sergej Pirkmajer, 27. 6. 2017, 18:30
Rezultati pisnega izpita in razpored za ustne izpite

Feri - Ferida Vučkič, 25. 8. 2017, 13:14
Seznam študentov za 1. septemberski izpitni rok 2016/17

Sergej Pirkmajer, 29. 8. 2017, 18:54
Rezultati pisnega izpita in razpored za ustne izpite (rok 29. VIII. 2017)

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 8. 9. 2017, 13:35
Prijave na izpitni rok 12-9-2017

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 14. 9. 2017, 09:18
Razpored za ustni del izpita 2. jesenski rok 2017


Predavanja

20. 2. 2017, 08:00        Uvod v pafi krvnih obtočil, Fiziologija        Sergej Pirkmajer
20. 2. 2017, 09:00        Srčno popuščanje, Fiziologija        Mara Bresjanac
20. 2. 2017, 11:00        Hipertenzija, Fiziologija        Janez Sketelj
27. 2. 2017, 08:00        Opekline, Fiziologija        Dušan Šuput
27. 2. 2017, 11:00        Šok        Uroš Kovačič
6. 3. 2017, 08:00        Pafi jeter, Fiziologija        Tomaž Marš
6. 3. 2017, 09:00        Ateroskleroza, Fiziologija        Uroš Kovačič
13. 3. 2017, 08:00        Ulkusna bolezen, Fiziologija        Boštjan Rituper
13. 3. 2017, 09:00        Motnje prebave, Fiziologija        Janez Sketelj
27. 3. 2017, 09:00        Alkoholizem, Fiziologija        Zoran Grubič
3. 4. 2017, 08:00        Pafi ž. m. stika        Zoran Grubič
3. 4. 2017, 09:00        Pafi lokomocije        Zoran Grubič
3. 4. 2017, 10:00        Parkinsonova bolezen        Marko Živin
10. 4. 2017, 08:00        Glavobol        Fajko Bajrović
10. 4. 2017, 10:00        Zvečan intrakr. tlak        Fajko Bajrović
8. 5. 2017, 08:00        IZBp-Prosti radikali        Dušan Šuput
8. 5. 2017, 10:00        IZB - p- Zasvojenost        Marko Živin
15. 5. 2017, 08:00        Obsevalna bolezen        Sergej Pirkmajer
15. 5. 2017, 09:00        Motnje hemostaze        Dušan Šuput
15. 5. 2017, 11:00        Pafi ščitnice        Marko Živin
5. 6. 2017, 08:00        Nadomeščanje (8-12)        

Seminarji

13. 3. 2017, 10:00        s-Hipotenzija, Fiziologija        Marko Živin
20. 3. 2017, 09:00        Bolečina        Mara Bresjanac
27. 3. 2017, 10:00        Jetrni testi, Fiziologija        Marko Živin

Vaje

       v-UVODNA vaja vajalnice Pafi (temeljne in izbirne vaje "Novi pristopi")        
       v-Krvavitev - Navodila in ostali datumi, ure in skupine vaj (vajalnice pafi)        Marko Živin
       v-Krvavitev -KOLOKVIJ (7-8) vse skupine (Biofizika)        
       v-Krvavitev - Razprava- vse skupine        
       Vaja Bolečina-Navodila in ostali datumi, ure in skupine vaj!        Mara Bresjanac
       v-Kolokvij v-Bolečina vse skupine ( 7-8) Biofizika        Mara Bresjanac
       v-Bolečina-Razprava vse skupine (11-11.30) Fiziološka predavalnica        Mara Bresjanac
       IZBv -Hipotermija- Navodila (11:30-12), Fiziologija        Robert Zorec
       IZBv-Hipotermija (15-20) Vajalnice pafi        Robert Zorec
       IZBv-Hipotermija - Kolokvij (15-16)        
       IZBv -Hipotermija -Razprava (16-17)        Robert Zorec
       IZBsv-Edemi-Navodila (9-10)        Janez Sketelj
       IZBsv- Anemija - Navodila (10-11)        Samo Ribarič
       IZBv-Pafi hemostaze - Navodila (11-12))        Samo Ribarič
       IZBsv - Edemi (15-17), PBL        Janez Sketelj
       IZBsv-Anemija (15-17), PBL        Samo Ribarič
       IZBv-Pafi hemostaze (15-20)        Samo Ribarič
       IZBv-Hemostaza - Kolokvij (9-10), Biofizika        
       IZBv-Hemostaza - Razprava (10-11)        
       v-Nadomeščanje (15-20)        
       v-PREGLEDNA vaja II (7-8)        
       PREGLEDNA vaja II - razprava (8-9) vse skupine        
       v-Nadomeščanje (9-12)        
       IZBv, sv- Nadomeščanje (15-20)        
       v-Nadomeščanje (15-20)