predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
patološka fiziologija | patofiziološki temelji kritičnih bolezenskih stanj | motnje presnove | novi pristopi, poglabljanje in povezovanje | biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo | napredna celična zdravila  

 

Izbirni predmet Patofiziološki temelji kritičnih bolezenskih stanj

Izbirni predmet bo obravnaval patofiziološke mehanizme, ki privedejo do najpogostejših bolezenskih stanj pri kritično bolnih bolnikih. Razlaga patofiziološki mehanizmov bo obravnavana na bolj poglobljen in integriran način, pri čemer se bo predmet upiral opiral na predhodno znanje, pridobljeno v okviru temeljnega pouka patološke fiziologije. Pouk bo izvajan s strani sodelavcev Inštituta za patološko fiziologijo in Katedre za interno medicino, kjer bodo vsi izvajalci prispevali svoje kompetence k poznavanja patofizioloških mehanizmov in kliničnih izkušenj. Pouk bo potekal v obliki interaktivnih predavanj, prikazovu in obravnavi kliničnih primerov ter v obliki praktičnega pouka na oddelku intenzivne interne medicine.

Izbirni predmet se izvaja za študente IV., V. in VI. letnika enovitega magistrskega študija medicine in dentalne medicine. Pogoj za vpis predmeta je opravljen izpit iz patološke fiziologije. Število prijav je omejeno.


Obvestila o pouku

Feri - Ferida Vučkič, 12. 10. 2016, 10:48
Nosilec predmeta: prof. dr. Tomaž Marš