predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
patološka fiziologija | patofiziološki temelji kritičnih bolezenskih stanj | motnje presnove | novi pristopi | biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo | napredna celična zdravila  

 

Študijski program Medicina, predmet Patološka fiziologija

Predmet Patološka fiziologija pri študiju medicine predstavlja most, ki povezuje predklinične predmete (biofizika, biologija celice, biokemija, fiziologija) s kliničnimi predmeti, kot so interna medicina, nevrologija, kirurgija. Skladno s tem se nahaja približno na sredini študija v tretjem letniku. Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi biokemične temelje bolezenskih procesov. Pouk predmeta se močno naslanja na pridobljeno znanje temeljnih predkliničnih predmetov in zahteva od študentov primerno stopnjo obvladovanja in uporabe tega znanja. Predvsem s problemsko naravnanimi oblikami pouka pa naš predmet v omejenem obsegu posega tudi v klinična področja in tako ustvarja temelj za stopnjevito in povezano naraščanje znanja in usposobljenosti študentov med študijem medicine.

Ob predavanjih, ki sistematično predstavijo posamezne teme, je težišče pouka na aktivnih oblikah študija in delu v majhnih skupinah pri seminarjih in vajah, kar zahteva individualno sodelovanje študentov in intenzivne interakcije z učitelji in asistenti pri pouku. V okviru temeljnega pouka imajo študenti medicine v tretjem letniku 60 ur predavanj, 60 ur seminarjev in 60 ur vaj. Seminarji so organizirani kot problemsko naravnan pouk. Pod vodstvom mentorja jih pripravljajo študenti v skupinah po 5-10 študentov. Vodja seminarja pripravi učno gradivo in "papirnate" bolnike s področja seminarja in skupaj s študenti na več učnih sestankih pripravi predstavitev seminarja, v kateri se, gledano skozi oči bolnikovega zdravnika, vsem študentom predstavi znanje, ki je potrebno za razumevanje vzrokov in mehanizmov bolnikove bolezni. Vaje potekajo v skupinah od 10-15 študentov. Tema posamezne vaje zadeva patofiziološke temelje pomembnega patološkega stanja pri človeku. Uvede jo poskus na poskusni živali, računalniška simulacija ali kar preprost nenevaren "poskus" na samih študentih. Študenti najprej obdelajo rezultate teh poskusov, nato sledi obširna in poglobljena razprava, najprej o samem poskusu nato pa o uporabi teh spoznanj pri razlagi patofizioloških mehanizmov bolezenskih procesov pri človeku, ki so tematika vaje. Razpravljamo z vsakim študentom posebej, tak pristop seveda zahteva ustrezno pripravljenost študentov na vajo, čemur služijo navodila za vajo, za preverjanje pa kratek kolokvij na začetku vaje. Med letom izvajamo več oblik sprotnega preverjanja znanja s pisnimi kolokviji, iz katerih študenti vse leto zbirajo točke. Študenti morajo za pridobitev frekvence in pripustitev k izpitu zbrati določeno najmanjšo vsoto točk, najboljše nagradimo z oprostitvijo od pisnega dela izpita. V okviru predmeta poteka tudi izbirni pouk, ki je namenjen poglabljanju znanja na izbranih področjih in je organiziran podobno kot vaje, torej kot aktivni pouk v majhnih skupinah.

Da bi študentom olajšali študij našega predmeta, katerega program temelji na dolgi in samosvoji tradiciji pedagoškega dela na našem inštitutu, ki jo je zasnoval prvi predstojnik inštituta akad.prof.dr. Andrej O. Župančič, so sodelavci inštituta že pred mnogimi leti izdali učbenik Izbrana poglavja iz patološke fiziologije in Navodila za vaje. Učbenik redno posodabljamo in dopolnjujemo ter predstavlja skupaj z zapiski predavanj in seminarskim gradivom temeljno učno gradivo za izpit. Izpit je pisen (30 testnih vprašanj z možnostjo več pravilnih odgovorov) in usten.


Obvestila o pouku

Feri - Ferida Vučkič, 9. 9. 2016, 10:39
Telefonski imenik in mail zaposlenih

Feri - Ferida Vučkič, 18. 10. 2016, 14:08
IZPITNE TEME-VIRI 2016/17

Feri - Ferida Vučkič, 18. 10. 2016, 14:13
IZPITNE TEME ZA USTNI DEL IZPITA 2016/17

Feri - Ferida Vučkič, 11. 11. 2016, 09:56
Ponavljalni kolokvij iz vaj!

Feri - Ferida Vučkič, 30. 11. 2016, 08:26
REŽIM ŠTUDIJA 2016/2017

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:05
M3-ANGL Course description rules COMPULSORY PATHOPHYSIOLOGY 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:06
M3-ANGL Course description rules ELECTIVE PATHOPHYSIOLOGY - NEW APPROACHES, BROADENING AND INTERCONNECTING 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:07
M3-SLO Režim študija IZBIRNI PATOFIZIOLOGIJA - NOVI PRISTOPI, POGLABLJANJE IN POVEZOVANJE 3M 2017-18

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:09
M3-SLO Režim študija OBVEZNI PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA M 2017-18

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:10
M4-6 SLO Režim študija IZBIRNI RAZISKOVALNI ZA PRESERNOVO NAGRADO ALI PRIZNANJE 2017-18


Obvestila o izpitih

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 18. 10. 2016, 12:38
IZPITNI ROKI ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 7. 11. 2016, 09:59
Izpitni roki 2016/17: datumi in ure

Feri - Ferida Vučkič, 25. 8. 2017, 13:12
Seznam študentov za 1. septemberski izpitni rok 2016/17

Sergej Pirkmajer, 29. 8. 2017, 18:54
Rezultati pisnega izpita in razpored za ustne izpite (rok 29. VIII. 2017)

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 8. 9. 2017, 13:33
Prijave na izpitni rok 12-9-2017

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 14. 9. 2017, 09:11
Razpored za ustni izpit za 2. jesenski rok 2017


Predavanja

20. 2. 2017, 08:00        Ateroskleroza, Srednja predavalnica MF        Dušan Šuput
20. 2. 2017, 09:00        Hipertenzija (9-11) Srednja MF        Janez Sketelj
20. 2. 2017, 11:00        Uvod v pafi krvnih obtočil (11-12) Srednja MF        Sergej Pirkmajer
27. 2. 2017, 08:00        Šok        Uroš Kovačič
27. 2. 2017, 09:00         Popuščanje srca (9-11)        Janez Sketelj
20. 3. 2017, 09:30        p-Motrnje Hemostaze (9.30-11) Srednja pred. MF        Dušan Šuput
3. 4. 2017, 08:00        Motnje zavesti, Srednja MF        Samo Ribarič
10. 4. 2017, 08:00        Pafi jeter in prebavil , Srednja pred. MF        Boštjan Rituper
8. 5. 2017, 08:00        Pafi lokomocije, Srednja pred. MF        Zoran Grubič
8. 5. 2017, 09:00        Pafi ž. m. stika, Srednja pred. MF        Zoran Grubič
22. 5. 2017, 08:00        Sevalna bolezen, Srednja pred. MF        Sergej Pirkmajer
29. 5. 2017, 08:00        Ulkusna bolezen, Srednja pred. MF        Mara Bresjanac
29. 5. 2017, 11:00        Pafi ščitnice, Srednja pred. MF        Marko Živin
29. 5. 2017, 11:00         IZB p-Pafi psihosomatskih bolezni, Srednja pred. MF        Uroš Kovačič
5. 6. 2017, 08:00        IZBp-KOPB-Kompleksna analiza, Srednja pred. MF        Fajko Bajrović
5. 6. 2017, 09:00        IZB p-Pafi - delovanje toksinov, Srednja pred. MF        Dušan Šuput
5. 6. 2017, 10:00        Nadomeščanje        

Seminarji

6. 3. 2017, 08:00        Hipotenzije (8-10) Srednja MF        Mara Bresjanac
6. 3. 2017, 10:00        s-DOŠ Pnevmotoraks        Tomaž Marš
13. 3. 2017, 08:00        s, DOŠ - Edemi pri popuščanju srca (8-9.30)        Mara Bresjanac
13. 3. 2017, 09:30        s-DOŠ-Hipoksije in cianoza (9.30-11) Srednja MF        Uroš Kovačič
20. 3. 2017, 08:00        Opekline, Srednja pred. MF (8-9.30)        Dušan Šuput
27. 3. 2017, 08:00        DOŠ - Aritmije, Srednja pred. MF (8-10)        Janez Sketelj
27. 3. 2017, 10:00        DOŠ - Bolezni srčnih zaklopk , Srednja pred. MF (10-12)        Uroš Kovačič
3. 4. 2017, 09:00        Glavobol, Srednja pred. MF        Fajko Bajrović
3. 4. 2017, 10:30        Zvečan intrakranialni tlak, Srednja pred. MF (10.30-12)        Fajko Bajrović
10. 4. 2017, 10:00        s-DOŠ - Motnje odvajanja blata (10-11.30) MF        Boštjan Rituper
8. 5. 2017, 10:00        Pafi ohromelosti, Srednja pred. MF        Zoran Grubič
15. 5. 2017, 08:00        Jetrni testi, Srednja pred. MF        Samo Ribarič
15. 5. 2017, 10:00        s-Zmečkaninski sindrom, Srednja pred. MF        Sergej Pirkmajer
22. 5. 2017, 09:00        s-DOŠ-Kašelj in dispneja, Srednja pred. MF        Sergej Pirkmajer
22. 5. 2017, 10:30        s-Bolečina, Srednja pred. MF        Mara Bresjanac

Vaje

       Uvodna vaja -Vajalnice Pafi        
        Navodila- v-Krvavitev vse skup. in ostali datumi, ure in skupine vaj        Marko Živin
       DOŠ, seminarske vaje (sv)-Navodila (11-12)        
       Vaja Krvavitev - KOLOKVIJ- VSE SKUPINE (7-8)        Marko Živin
       Vaja Krvavitev - Razprava- vse skupine        Marko Živin
       DOŠ, sv-skupine M5, M6, M9 in M10 (15-20)        
       DOŠ, sv-skupine M1, M2, M11, M12 (15-20)        
       DOŠ, sv-skupine : M3, M4, M7, M8        
        v-PREGLEDNA vaja II (7-8) MF        
       v- Pregledna vaja II - Razprava vse skup. (11.30-12)        
       IZBv-Navodila -Model krvnih obtočil in ostali datumi in ure vaj        
       IZBv: Navodila - Bolečina in ostali datumi in ure vaj        Mara Bresjanac
        IZBv - Navodila - Motnje ž. m. prenosa in ostali datumi in ure vaj        Fajko Bajrović
        PREGLEDNA VAJA III (7-8), vse skupine        
        PREGLEDNA vaja III - razprava vse supine        
       Nadomeščanje (15-20) vajalnice pafi        
       DOŠ, sv-ndomeščanje (15-20)