predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina


Obvestila o pouku

Sergej Pirkmajer, 8. 6. 2018, 07:36
Urnik 2018


Obvestila o izpitih

Sergej Pirkmajer, 8. 6. 2018, 12:56
Seznam prijavljenih na izpit, dne 12. VI. 2018

Sergej Pirkmajer, 13. 6. 2018, 13:31
Rezultati pisnega izpita