predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

predavanje: Pafi lokomocije

Nosilec: Zoran Grubič

Kratek opis

PATOFIZIOLOGIJA LOKOMOCIJE

1. Opredelitev ohromelosti (paralize) kot motnje gibanja

2. Značilnosti zgradbe in delovanja motoričnega sistema
2.1 Značilnosti mišično-skeletne zgradbe
2.2. Vrste gibov
2.3. Hierarhična ureditev
2.4. Somatotopična ureditev

3. Refleks na nateg; znaki ohlapne ohromelosti v primerjavi z znaki spastične ohromelosti – opredelitev pojmov »spodnji« i »zgornji« motorični nevron.

4. Ohlapna ohromelost – zmanjšan mišični tonus in oslabljeni ali ugasli kitni refleksi - razlaga teh motenj kot odsev okvar v refleksu na nateg – primeri ohlapne ohromelosti

5. Spastična ohromelost – zvečan mišični tonus in živahnejši kitni refleksi – razlaga teh motenj kot odsev okvar descendentnih prog, ki uravnavajo odzivnost refleksa na nateg – primeri.


Zadnja sprememba: 1. 2. 2017, 10:09:55