predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

predavanje: Ateroskleroza, Fiziologija

Nosilec: Uroš Kovačič

Kratek opis

Predavanje opredeli pojem ateroskleroze, obravnava osnovne patogenetske mehanizme razvoja ateroskleroze in opredeli dejavnike, ki so udeleženi pri aterosklerotičnem procesu. Navede tudi poglavitne ireverzibilne in reverzibilne nevarnostne dejavnike za razvoj ateroskleroze in na kratko predstavi ishemično bolezen srca.


Zadnja sprememba: 31. 1. 2017, 10:44:03