predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

predavanje: Srčno popuščanje, Fiziologija

Nosilec: Mara Bresjanac

Kratek opis

Oris predavanja

1. Opredelitev dejavnosti srca in podlage kontraktilnosti miokarda (Frank-Starlingov zakon srca)
2. Klinična in patofiziološka opredelitev srčnega popuščanja (insuficience srca) ter temeljne posledice
3. Opredelitev poglavitnih vzrokov za srčno popuščanje
- miokardni in nemiokardni
4. Opredelitev poglavitnih oblik srčnega popuščanja
- akutno/kronično,
- levo/desnostransko,
- sistolično/diastolično srčno popuščanje.
5. Predstavitev motnje in kompenzacije na primeru akutnega levostranskega srčnega popuščanja po akutnem miokardnem infarktu
- obravnava poglavitnih kompenzatornih mehanizmov (uravnavanje arterijskega tlaka)
- Guytonova grafična analiza motnje in kompenzacije
6. Dekompenzirano srčno popuščanje

Temeljna priporočena literatura:
- poglavje Srčno popuščanje v učbeniku Temelji patološke fiziologije, 2009
- predavanja Patofiziologija krvnih obtočil, Šok, Hipertenzija
- seminar Hipotenzija
- vaja Model krvnih obtočil


Zadnja sprememba: 30. 1. 2017, 14:24:30