predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

predavanje: Pafi ž. m. stika, Srednja pred. MF

Nosilec: Zoran Grubič

Kratek opis

Predavanje: Patofiziologija živčnomišičnega prenosa


• Opredelitev in morfologija živčnomišičnega stika (ŽMS)
presinaptični del, postsinaptični del, sinaptična špranja in položaj molekul, ki sodelujejo pri prenosu signala z živčnega končiča na skeletno mišično vlakno
• Prenos signala prek ŽMS
vzdražnost celice, ustvarjanje asimetrične razporeditve ionov; Na+/K+ ATPazna črpalka, pasivni kanalčki, aktivni (kemični – receptor za acetilholin in napetostni – za Na+ in K+ ) kanalčki, Nernstova enačba, Goldman – Katzova enačba, razlaga pojmov »mirovni membranski potencial«, ekscitacijski postsinaptični potencial (EPSP)«, »akcijski potencial (AP)«
• Nekatere motnje delovanja ŽMS
Presinaptične motnje
botulinum toksin: način zastrupitve, slika zastrupitve, mehanizem delovanja botulinum toksina (vstop toksina v živčni končič, preprečitev izlivanja acetilholina iz mešičkov v sinaptično špranjo, sinaptobrevin)
Strup črne vdove – omemba latrotoksina
Kačji b-nevrotoksini – omemba modrasovega nevrotoksina
Lambert –Eatonov sindrom – avtoimuni napad na presinaptične kalcijeve kanalčke
Motnje na ravni sinaptične špranje
Strup zelene mambe – fascikulin, omemba zastrupitve z organofosfati
Postsinaptične motnje
Kačji a-nevrotoksini: a- bungarotoksin
Miastenija gravis: slika bolezni, avtoimuni napad na receptorje za acetilholin, pospešena razgradnja receptorjev zaradi vezave protiteles, morfologija ŽMS pri tej miopatiji, patofiziološke osnove diagnostike (antiholinesteraze) in terapije (imunosupresivna, antiholinesterazna).Zadnja sprememba: 1. 2. 2017, 09:11:29