predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
splošna fiziologija | biokemija bolezni človeka | nevrokemija  

 

Študij biokemije

Za fakultetni študij biokemije izvajamo naslednje tri predmete:

biokemija - splošna fiziologija
biokemija - biokemija bolezni človeka
biokemija - nevrokemija