predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
raziskovalni programi | raziskovalni laboratoriji  

 

Laboratorij za regeneracijo in plastičnost živčevja, LRPŽ

LRPŽ je 1995. leta, kmalu po vrnitvi iz podoktorskega dela v ZDA, ustanovila dr. Mara Bresjanac. Laboratorij že desetletje v raziskovalnem delu izobražuje dodiplomske študente medicine, študente drugih fakultet, ki so v njem opravljali diplomske raziskave, mlade raziskovalce, ki imajo domicil v LRPŽ, in podiplomske študente od drugod. V LRPŽ so se posameznih tehnik in metod (stereotaktične nevrokirurgije, vedenjskih poskusov, imunokemične prepoznave antigenov v tkivnih vzorcih itd.) učili tudi raziskovalci ter tehniki iz drugih laboratorijev na Inštitutu za patološko fiziologijo in zunanji sodelavci.

Od leta 2000 je član LRPŽ Mateja Drolec Novak, univ. dipl. biol., ki skrbi za tekoče delo in tehnično pomaga raziskovalcem, ki uresničujejo cilje svojih projektov.

Trenutno v LRPŽ raziskovalno delajo mlada raziskovalka Nina Mohorko, univ. dipl. biokem., podiplomska študenta, Lojze M. Šmid, dr. med., in asist. Primož Gredišek, dr. med. Nina je v LRPŽ opravila že svojo diplomsko raziskavo, v sodelovanju z asist. dr. Tomažem Maršem iz Laboratorija za mišične kulture, ki ga vodi prof. dr. Zoran Grubič. Nedavno se je LRPŽ pridružil še Matej Markota, študent 6. letnika Medicinske fakultete, ki se je lotil novega področja raziskav - živalskega modela nevrobioloških temeljev za shizofrenijo.

Pretekli sodelavci laboratorija, ki so pustili pečat

Kot študenti raziskovalci so svoje naloge za Prešernove nagrade v LRPŽ uspešno opravljali:Mlada raziskovalka:
Meta Žižek, univ. dipl. biol., je magistrirala v LRPŽ in nato raziskovalno delo zamenjala s pedagoškim.

Podiplomska študentka:
Nada Gligorievska, dr. med., je kot gostujoča raziskovalka iz Laboratorija za humano genetiko prof. dr. Boruta Peterlina, magistrirala z raziskavo, ki jo je opravila v LRPŽ.

Tehnični sodelavci:
Gregor Antauer, univ. dipl. biol., je v kratkem času dela v LRPŽ s svojo glasbo in dobro voljo dal raziskovalno-ustvarjalnemu delu novega zagona.
Maja Rozman, univ. dipl. živil. tehnol. in Veronika Okršlar, univ. dipl. biol. sta LRPŽ držali pokonci tudi razmeroma kratek čas, saj sta obe nadomeščali Matejo med širijenjem družine.

Člani laboratorija

Vodja laboratorija: Mara Bresjanac

Mateja Drolec Novak
Nina Mohorko
Miha Pate
Saša Trkov
Feri - Ferida Vučkič


Zadnja sprememba: 11. 5. 2009, 23:51:58