predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
zgodovina inštituta | ljudje  

 

Zoran Grubič
redni profesor za patološko fiziologijo

Raziskovalni program: Program Podbregar
Laboratorij: Laboratorij za molekularno nevrobiologijo

soba: 14
telefon: 01 543 7038
e-pošta:
govorilne ure: po dogovoru

Biografija

GRUBIČ ZORAN - ŽIVLJENJEPIS

Naziv: dr. med. in univ.dipl. kem., redni profesor za Patološko fiziologijo

Poklic: učitelj za predmet Patološka fiziologija na MF Univerze v Ljubljani


Dodiplomsko izobraževanje

- L. 1974 diplomiral na FNT - oddelku za kemijo (smer - organska kemija) Univerze v Ljubljani
- L. 1980 diplomiral na FF - oddelku za komparativno književnost in literarno teorijo Univerze v Ljubljani.
- L. 1989 diplomiral na MF - oddelku za splošno medicino Univerze v Ljubljani


Podiplomsko izobraževanje

- L. 1977: zagovor magistrske naloge na MF v Ljubljani (mentor: akademik, prof. dr. Miroslav Brzin)
- L. 1979: zagovor doktorske disertacije na MF v Ljubljani (mentor: akademik, prof. dr. Miroslav Brzin)


Izvolitve v nazive:

- 1975: asistent za predmet patološka fiziologija
- 1983: docent za predmet patološka fiziologija
- 1989: izredni profesor za predmet patološka fiziologija
- 1994: redni profesor za predmet patološka fiziologija

Strokovno izpopolnjevanje v tujini

- L. 1977: dvotedenska letna šola pod pokroviteljstvom IBRO in UNESCO "Neurochemical methods for the study of putative transmitter metabolism in the nervous system", Leipzig, Nemčija
- Od septembra 1980 do septembra 1981: "postdoctoral fellow" na Nevrološkem oddelku na "College of Physicians and Surgeons of Columbia University" v New Yorku, ZDA. Izpopolnjevanje na tej ustanovi nadaljeval v juniju in juliju l. 1983.
- Od januarja do avgusta 1993: "visiting professor of neuroscience" na Nevrološkem oddelku na "College of Physicians and Surgeons of Columbia University" v New Yorku, ZDA.


Mednarodne štipendije:

- L. 1980: Fulbrightova štipendija.
- L. 1981: Postdoktorska štipendija združenja "Muscular dystrophy association of America".


Nagrade:

- L. 1982: Nagrada Sklada Borisa Kidriča za znanstvene dosežke (skupaj z M. Brzinom, J. Sketljem, B. Klinar in T. Kiauto)

- L. 2010: Lavričevo priznanje za najuspešnejše učiteljsko delo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 2010.

Vodenje raziskovalnih skupin, raziskovalnih projektov in programov:

- Raziskovalna skupina 0381-051; “Laboratorij za molekularno nevrobiologijo”; 1998 – zdaj; vodja raziskovalne skupine
- Projekt J3 –0074; “Ekspresija in delovanje holinergičnih komponent«; 1998 – 1999; vodja projekta
- Program 519; Laboratorij za molekularno nevrobiologijo; 1999 – 2003; vodja programa
- Program P3-0043; Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice; 2004 – 2008 in 2009 – zdaj; vodja enega od dveh podprogramov programa
- Projekt FIRCA (Fogarty center NIH); grant # 7 R03 TW00890-02; Control of synaptogenesis in human skeletal muscle; 1997 – 2000; vodja slovensko-ameriškega projekta na slovenski strani.
- Slovensko-hrvaški projekt Študij katalitskih mehanizmov holinesteraz s pomočjo hitrih kinetičnih metod in matematičnega modeliranja; 2000 – 2002; vodja slovensko-hrvaškega projekta na slovenski strani.
- Projekt CRP M3-0039; “Živčni bojni strupi in naravni toksini” (Znanost za varnost in mir); 2004 – 2006; vodja enega od 9 podprojektov in namestnik vodje projekta
- Projekt CRP M3-0142; »Vpliv bojnih strupov na ljudi in okolje ter medicinski in okoljevarstveni ukrepi« (Znanost za varnost in mir); 2006 – 2008; vodja enega od 7 podprojektov in namestnik vodje projekta

Raziskovalni interesi

- sinaptogeneza živčnomišičnega stika

- ekspresija, struktura in funkcija holinesteraz

- molekularni mehanizmi odzivanja na normalne in stresne razmere v skeletni mišici

- regeneracija skeletne mišice

Članstva v strokovnih in znanstvenih združenjih

- Društvo SINAPSA

- Evropsko združenje za nevroznanosti

- Ameriško združenje za nevroznanosti

- Slovensko fiziološko društvo

- Slovensko biokemijsko društvo

- Evropsko združenje za klinično prehrano in metabolizem

Poučevanje

dodiplomski študij:

poučevanje patološke fiziologije za študente splošne medicine, dentalne medicine, farmacije, biokemije in visoke šole za zdravstvo
mentor pri diplomah študentov farmacije (11 zaklj.) biologije (4 zaklj.) in biokemije (1 zaklj.); mentor pri raziskovalnih nalogah za Prešernovo nagrado (6 fakultetnih, 1 univerzitetna) in za Krkino nagrado(2).

podiplomski študij:

- predavanja različnih tem s področja nevrobiologije, nevrokemije, presnove in endokrinologije
- individualni izbirni predmeti
- mentor pri magisterijih (5 zaklj.) in doktoratih (6 zaklj.)

Strokovno delo

Ocenjevalec znanstvenih projektov na razpisih ARRS in raznih agencij Evropske skupnosti

občasno predavatelj na srečanjih strokovnih društev s področja medicine in farmacije

Reprezentativna bibliografija

Poglavja v knjigah, ki so jih izdale mednarodne založbe:

Grubic, Z. and Miranda, F. (1995) Developmental expression of acetylcholinesterase in skeletal muscle. V: Enzymes of the Cholinesterase Family. Balasubramanian AS, Doctor BP, Taylor P, and Quinn DM, eds. Plenum Press, New York and London; pp 37-43.

Zajc-Kreft K., Brank M., Weber U., and Grubic, Z. (1998) Glucocorticoid control of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase expression in the mammalian organism. V: Structure and function of cholinesterases and related proteins. Doctor BP, Quinn DM, Rotundo RL, and Taylor P, eds. Plenum Press, New York and London: pp. 79-85.

Grubic Z., Mis K., Jevsek M., Brank M., King M.P., Miranda A.F., Brecelj J., Mars T.(2004) Control of expression of nicotinic receptor and acetylcholinesterase in the developing neuromuscular junction in the human muscle. In: Silman I, Soreq H, Anglister L, Michaelson DM, Fisher A, eds. Cholinergic Mechanisms: Function and Dysfunction; Taylor & Francis Group, London, pp 113 – 118.

Mars T, Mis K, Pirkmajer S, and Grubic Z. The effects of organophosphates in the early stages of human muscle regeneration. In: Gupta RC, ed. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents;. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg 2009, 683-690


Petnajst izbranih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah


Grubic, Z., Komel, R., Walker, W. and Miranda, A.F. (1995) Myoblast fusion and innervation with rat motor nerve alter distribution of acetylcholinesterase and its mRNA in cultures of human muscle culture. Neuron; 14: 317-327.

Grubič, Z., Štalc, A., Šentjurc, M., Pečar, S., Gentry, M.K. and Doctor, B.P. (1995) Different effects of two peripheral anionic site-binding ligands on acetylcholinesterase active site gorge topography revealed by electron paramagnetic resonance. Biochim. Biophys. Acta, 1249: 155-160.

Brank, M., Zajc-Kreft, K., Kreft, S., Komel, R., and Grubič, Z. (1998) Biogenesis of acetylcholinesterase is impaired, although mRNA level remains normal, in the glucocorticoid-treated rat skeletal muscle. Eur. J. Biochem, 251: 374-381.

Sentjurc M, Pecar S, Stojan J, Marchot P, Radic Z, and Grubic Z (1999) Electron paramagnetic resonance reveals altered topography of the active center gorge of acetylcholinesterase after binding of fasciculin to the peripheral site. Biochim. Biophys. Acta; 35856: 349-358.

Mars T., Yu K.J., Tang X-M., Miranda A.F., Grubic Z., Cambi F., and King M.P. (2001) Differentiation of glial cells and motor neurons during the formation of neurom uscular junctions in co-cultures of rat spinal cord explant and human muscle. J Comp Neur; 438: 239-251.

Mars T, King MP, Miranda AF, Walker WF, Mis K, and Grubic Z (2003) Functional innervation of cultured human skeletal muscle proceeds by two modes with regard to agrin effects. Neuroscience; 118 (1): 87-97.

Mis K., Mars T., Jevsek M., Brank M., Zajc-Kreft K. and Grubic Z. (2003) Localization of mRNAs encoding acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase in the rat spinal cord by nonradioactive in situ hybridization. J. Histochem. Cytochem; 51(12), 1633-44.

Jevsek M., Mars T., Mis K.and Grubic Z. (2004) Origin of acetylcholinesterase in the neuromuscular junction formed in the in vitro innervated human muscle. Eur. J. Neurosci; 20, 2865-2871.

Mis K, Mars T, Jevsek M, Strasek H, Golicnik M, Brecelj J, Komel R, King MP, Miranda AF, and Grubic Z (2005) Expression and distribution of acetylcholinesterase among the cellular components of the neuromuscular junction formed in human myotubes in vitro. Chem-Biol Interact. Dec 15;157-158:29-35.

Chowdhury H.H., Jevšek M., Kreft M., Marš T., Zorec R. and Grubič Z. (2005) Insulin-induced exocytosis in single in vitro innervated human muscle fibres: a new approach. Pflügers Arch. - Eur. J. Physiol. May; 450(2):131-5.

Prelovsek O., Mars T., Jevsek M., Podbregar M., and Grubic Z (2006). High dexamethasone concentration prevents stimulatory effects of TNF- and LPS on the IL-6 secretion from the precursors of human muscle regeneration. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol; Dec. 291(6):R1651-6.

Gajsek N, Jevsek M, Mars T, Mis K, Pirkmajer S, Brecelj J, and Grubic Z. (2008) Synaptogenetic mechanisms controlling postsynaptic differentiation of the neuromuscular junction are nerve-dependent in human and nerve-independent in mouse C2C12 muscle cultures. Chem-Biol Interact 175: 50–57.

Bandi E, Jevsek M, Mars T, Jurdana M, Formaggio E, Sciancalepore M, Fumagalli G, Grubic Z, Ruzzier F, Lorenzon P. (2008). Neural agrin controls maturation of the excitation-contraction coupling mechanism in human myotubes developing in vitro. Am J Physiol Cell Physiol. 2008 Jan;294(1):C66-73.

Jurdana M, Fumagalli G, Grubic Z, Lorenzon P, Mars T, and Sciancalepore M. (2009) Neural agrin changes the electrical properties of developing human skeletal muscle cells. Cell Mol Neurobiol Feb;29(1):123-31.

Pegan K, Matkovic U, Mars T, Mis K, Pirkmajer S, Brecelj J, and Grubic Z (2010) Acetylcholinesterase is involved in apoptosis in the precursors of human muscle regeneration. Chem Biol Interact. Sep 6;187(1-3): 96-100. Epub 2010 Mar 232010 Mar 23. [Epub ahead of print].

Pirkmajer S, Filipovic D, Mars T, Mis K, and Grubic Z. (2010) HIF-1{alpha} Response to Hypoxia is Functionally Separated from the Glucocorticoid Stress Response in the in vitro Regenerating Human Skeletal Muscle. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2010 Oct 13. [Epub ahead of print]PMID: 20943857

Priponka: Grubič Z. celokupna bibliografija, 26. I. 2012.pdf


Zadnja sprememba: 9. 9. 2016, 08:11:45