predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
zgodovina inštituta | ljudje  

 

Tomaž Marš
doc.dr.

Raziskovalni program: Program Podbregar
Laboratorij: Laboratorij za molekularno nevrobiologijo

telefon: 01 543 7057
e-pošta:
govorilne ure: torki ob 14.00

Biografija

- diplomiral leta 1996 na Oddelku za biologijo - smer molekularna biologija na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
- diplomiral leta 2004 na Medicinski fakulteti - smer medicina Univerze v Ljubljani.
- magistriral leta 1999 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, naslov magistrske naloge ''In vitro oživčene mišične celice - model za študij sinaptogeneze živčno-mišičnega stika'', mentor prof. dr. Zorana Grubiča.
- doktoriral leta 2001 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, naslov doktorske naloge ''Nastanje živčnomišičnega stika človeške mišice v razmerah in vitro''; mentor prof.dr. Zoran Grubič.

Raziskovalni interesi

- področje znanstvenega dela: razvoj živčno-mišičnega stika v in vitro razmerah, vloga acetilholinesteraze v razvoju živčno-mišičnega stika, vpliv stresnih dejavnikov na izločanje citokinov iz skeletnih mišičnih celic.

Članstva v strokovnih in znanstvenih združenjih

- član SiNAPSE, Slovensko društvo za nevroznanost
- član IBRO

Poučevanje

- leta 1999 sem bil prvič izvoljen v naziv asistent za predmet Patološka fiziologija.
- leta 2005 sem bil prvič izvoljen v naziv docent za predmet Patološka fiziologija.
- od 1996 dalje, sem vključen v pouk patološke fiziologije na področju presnove, vodim vaje in opravljam vlogo mentorja pri seminarjih.
- sodelujem kot predavatelj pri pouku predmeta Fiziologija s patološko fiziologijo za študente Visoke šole za zdravstvene delavce.
- somentor in mentor pri diplomskih nalogah študentov biologije na Biotehniški fakulteti in raziskovalnih nalogah študentov medicine.

Strokovno delo

- kot raziskovalec sem vključen v raziskovalno skupino »Laboratorij za molekularno nevrobiologijo« (0381-052), ki jo vodi prof.dr. Zoran Grubič.
- sem vodja laboratorija za mišične kulture, v ta laboratorij sem vpeljal model in vitro oživčene človeške mišice in vrsto modernih raziskovalnih tehnik.
- področje znanstvenega dela: razvoj živčno-mišičnega stika v in vitro razmerah, vloga acetilholinesteraze v razvoju živčno-mišičnega stika, vpliv stresnih dejavnikov na izločanje citokinov iz skeletnih mišičnih celic.
- soorganizator prvega slovenskega nevroznanstvenega simpozija (http://www.sinapsa.org/S05/)

Reprezentativna bibliografija

(glej tudi PubMed in COBISS)

Marš T., Yu K.-J., Tang X.-M., Miranda A. F., Grubič Z., Cambi F. in King M. P. (2001) Differentiation of glial cells and motor neurons during the formation of neuromuscular junctions in co-cultures of rat spinal cord explant and human muscle. J. Comp. Neur.; 438 (2), 239-251.

Marš T., King M.P., Miranda A.F., Walker W.F., Miš K. in Grubič Z. (2003) Functional innervation of cultured human skeletal muscle proceeds by two modes with regard to agrin effects, Neurosci., 118 (1), 87-97.

Miš K., Marš T., Jevšek M., Brank M., Zajc-Kreft K. in Grubič Z. (2003) Localization of mRNAs encoding acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase in the rat spinal cord by nonradioactive in situ hybridization. J. Histochem. Cytochem., 51(12), 1633-44.

Jevšek M., Marš T., Miš K., in Grubič Z. (2004) Origin of acetylcholinesterase in the neuromuscular junction formed in the in vitro innervated human muscle. Eur. J. Neurosci., 20, 2865-2871.

Chowdhury H.H., Jevšek M., Kreft M., Marš T., Zorec R. in Grubič Z. (2004) Insulin-induced exocytosis in single in vitro innervated human muscle fibres: a new approach. Pflügers Arch. - Eur. J. Physiol., 13, 131-135.

Priponka: Symposium&Workshop Skeletal Muscle research 2017-Preliminary programme.pdf


Zadnja sprememba: 24. 2. 2017, 12:01:28