predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
zgodovina inštituta | ljudje  

 

Mara Bresjanac
(M.D., Ph.D.)

Raziskovalni program: Poškodba, plastičnost in regeneracija živčevja in mišic
Laboratorij: Laboratorij za regeneracijo in plastičnost živčevja, LRPŽ

soba: 7
telefon: 543 70 33
e-pošta:
govorilne ure: četrtek, 12:30 - 13:30 (po telefonskem dogovoru)

Biografija

Izobrazba


Trenutna nastavitev
Redna profesorica na mestu asistenta z doktoratom na Inštitutu za patološko fiziologijo MF UL. Ustanoviteljica (1995) in vodja Laboratorija za regeneracijo in plastičnost živčevja na Inštitutu za patološko fiziologijo.

Nagrade in priznanja
Tekoči projekti

Raziskovalni interesi

Raziskuje mehanizme, ki sodelujejo pri obnavljanju zgradbe in funkcije okvarjenega živčevja ter patofiziologijo nekaterih okvar živčevja, predvsem nevrodegenerativnih bolezni kot so Parkinsonova bolezen in sorodne motnje gibanja ter Creutzfeldt-Jakobova bolezen in sorodne prionske bolezni. V sodelovanju z drugimi raziskovalci v Sloveniji in izven nje eksperimentalno preverja in razvija molekulske označevalce patoloških beljakovinskih odlag v živčevju, ki obetajo uporabnost v diagnostiki ali/in terapiji konformacijskih nevrodegenerativnih bolezni.

Dela z živalskimi modeli živčnih okvar (npr. toksično povzročeni parkinsonizem ali ekscitotoksična okvara striatuma, ki oponaša poglavitni patološki substrat Huntingtonove bolezni pri laboratorijski podgani) ter z vzorci tkiv bolnikov z nevrodegenerativnimi boleznimi (npr. Creutzfeldt-Jakobova bolezen). Uporablja stereotaktično nevrokirurgijo, funkcijske teste (npr. analizo motoričnega vedenja poskusnih živali), imunokemijskee metode (npr. imunohistokemijo/imunofluorescenco) in molekularno biološke tehnike.

Članstva v strokovnih in znanstvenih združenjih

American Neuroscience Association - Society for Neuroscience (od 1991).
Network of European CNS Transplantation and Regeneration (NECTAR; od 1996).
Predstavnica Slovenije in članica upravnega odbora evropske ekspertne koordinirane akcije COST B10 Brain Damage Repair (med 1998 in 2004).
Izvoljena članica Central and Eastern European Regional Committee of the International Brain Research Organization (CEERC IBRO) (od 2002; ponovno izvoljena v drugi mandat od 2008).
Izvoljena članica skupne iniciative IBRO in FENS: Program of European Neuroscience Schools, PENS (od 2004 do 2008).
Predsednica društva SiNAPSA, slovenskega nevroznanstvenega društva (od 2003 do 2008).
Izvoljena stalna članica European Dana Alliance for the Brain (EDAB) od julija 2008.

Poučevanje

Poučuje patološko fiziologijo na MF UL od leta 1991, kjer izvaja pouk patološke fiziologije za smeri medicina, dentalna medicina in farmacija. Poučuje tudi študente smeri biokemija s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Poučuje patološko fiziologijo za fizioterapevte na Visoki šoli za zdravstvo, ter sodeluje pri pouku fiziologije za vse smeri (z izjemo fizioterapije) na isti šoli, kjer je bila nosilka pouka fiziologije med leti 1995 in 2003.
Poučuje tudi na podiplomskem pouku Biomedicina in je (so)mentorica mladim raziskovalcem in podiplomcem z MF, drugih fakultet UL in iz tujine.
Nosilka predmeta Uvod v raziskovanje I na interdisciplinarnem meduniverzitetnem drugostopenjskem študijskem programu Kognitivna znanost (od njegove uvedbe leta 2009).

Strokovno delo

Od leta 2005 do 2008 članica komisije za ocenjevanje študentskih raziskovalnih nalog pripravljenih na razpis za Prešernovo nagrado.

Namestnica vodje Prionskega laboratorija pri Inštitutu za patologijo MF UL, doc. dr. Mare Popović Od leta 2003.

Članica Univerzitetne komisije za dodiplomski študij od 2004 do 2007.

Soorganizatorica dveh mednarodnih nevroznanstvenih poletnih šol:
- Bled, 10. - 17. julij 2004, Memos: Cognitive Neuroscience of Working Memory, podprte s strani IBRO in FENS,
- Reisensburg, 9. - 15. julij 2009, Metabolic Aspects of Chronic Brain Diseases, podprte s strani Programa evropskih nevroznanstvenih šol, PENS.

Organizatorica mednarodnih znanstvenih srečanj in konferenc:
- SiNAPSA Neuroscience Symposium 2005, 18. - 20.11.2005 (http://www.sinapsa.org/S05/)
- SiNAPSA Neuroscience Conference 2007, Faculty of Medicine University of Ljubljana, 5. - 7.10. 2007 (http://www.sinapsa.org/S07/)
- SiNAPSA Neuroscience Conference 2009, Faculty of Medicine University of Ljubljana, 26. - 29.9.2009 (http://www.sinapsa.org/snc09/index.php)
- SiNAPSA Neuroscience Conference - Central European FENS Featured Regional Meeting, Cankarjev dom, Ljubljana, 22. - 25-9.2011 (http://www.sinapsa.org/SNC11/)

Uredništvo znanstvenih revij:
Zdravniški vestnik, strokovno glasilo slovenskega zdravništva, ki ga izdaja Slovensko zdravniško društvo (od leta 2009).
Translational Neuroscience, nova mednarodna revija, ki povezuje bazična in klinična raziskovalna prizadevanja v nevroznanosti (od leta 2009).

Promocija znanosti:
- zagon projekta Razgibajmo možgane in mednarodne akcije Teden možganov v Sloveniji
- podpora ustanovitvi Slovenskega sveta za možgane in akciji Za možgane

- TEDx Change 2012 nastop: Mind your Brain!
- sodelovanje v oddaji RTV Slovenija I Dobra ura, posvečeni znanstvenemu raziskovanju ljubezni

Reprezentativna bibliografija

Poglavja v monografijah od leta 2000

Bresjanac M (2000): Role of inflammatory-immune-neurotrophic interactions in neurotransplantation outcome. In: Gold B., Fischer G. in Herdegen T. (eds.) Immunophilins in the Brain. Prous Science, Barcelona,199-207.

Mohorko N, Bresjanac M (2007): Vital fluorophores as cell markers. V: Gorenšek M. in Kregar-Velikonja N. (ur.) Tissue Engineering and Cartilage Repair: From Basic Science to Clinical Application. Educel, Ljubljana, Slovenia; 49-54.

Bresjanac M, Repovš G (2009): Neuroplasticity, or the importance of having a plastic brain. V: Zerovnik E, Markic O, Ule A (ur.) Philosophical Insights about Modern Science; 1-25.

Pregledni znanstveni članki od leta 2000 (revije indeksirane v SCI in SCIe)

Repovš G., Bresjanac M (2006). Cognitive neuroscience of working memory: a prologue. Neuroscience. 139: 1-3

Mohorko N, Bresjanac M (2008): Tau protein and human tauopathies: an overwiev. Zdrav Vestn 77, suppl. II, str. 35-41

Smid LM, Bresjanac M (2008): Neuroimaging in neurodegenerative dementias. Zdrav Vestn 77, suppl. II, 43-50

Markota M, Vranič A, Bresjanac M (2010): Sodobna psihokirurgija: Draženje globokih možganskih struktur pri zdravljanju rezistentne depresije. Zdrav Vestn 79, 433-41

Vranac T, Bresjanac M (2010): Metabolic aspects of prion diseases: An overview. Current Drug Targets 11, 1207-17

Izvirni raziskovalni članki od leta 2000 (SCI objave)

Popović M, Bresjanac M, Sketelj J (2000): Role of axon-deprived Schwann cells in perineurial regeneration in the rat sciatic nerve. Neuropathol Appl Neurobiol 26:221-31.

Bresjanac M, Antauer G (2000). Reactive Astrocytes of the Quinolinic Acid-Lesioned Rat Striatum Express GFRalpha1 as Well as GDNF in vivo. Exp Neurol 164:53-59.

Bresjanac M (2000): Neurotransplantation-induced plasticity in the recipient CNS: Focusing on the recipient response. Pflg Arch - Eur J Physiol 440(Suppl):R163-165.

Popović M, Bresjanac M, Sketelj J (2000): Role of axon-deprived Schwann cells in perineurial regeneration in the rat sciatic nerve. Neuropathol Appl Neurobiol 26: 221-231.

Bresjanac M, Smid LM, Vovko TD, Petrič A, Barrio JR, Popović M (2003) Molecular-Imaging Probe 2-(1-[6-[(2-fluoroethyl)(methyl) amino]-2-naphthyl]ethylidene) malononitrile Labels Prion Plaques In Vitro. J Neurosci 23: 8029-8033.

Čurin Šerbec V, Bresjanac M, Popović M, Pretnar Hartman K, Galvani V, Rupreht R, Černilec M, Vranac T, Hafner I, Jerala R (2004) Monoclonal Antibody Against a Peptide of Human Prion Protein Discriminates Between Creutzfeldt-Jacob's Disease-Affected and Normal Brain Tissue. J Biol Chem 279: 3694-8.

Popovic M, Glavac D, Smerkolj S, Svigelj V, Kalan G, Galvani V, Cernilec M, Bresjanac M. (2004). Creutzfeldt-Jakob disease in Slovenia from 1985 to 2003. Wien Klin Wochenschr. 116(15-16):524-9.

Mohorko N, Kregar-Velikonja N, Repovš G, Gorensek M, Bresjanac M. (2005) An in vitro study of Hoechst 33342 redistribution and its effects on cell viability. Hum Exp Tox 24: 573-80.

Smid LM, Vovko TD, Popovic M, Petrič A, Kepe V, Barrio JR, Vidmar G, Bresjanac M. (2006) The 2,6-Disubstituted Naphthalene Derivative FDDNP Labeling Reliably Predicts Congo Red Birefringence of Protein Deposits in Brain Sections of Selected Human Neurodegenerative Diseases. Brain Pathol 16: 124-30.

Hafner-Bratkovič I, Gašperšič J, Šmid LM, Bresjanac M, Jerala R. (2007) Curcumin binds to the α-helical intermediate and to the amyloid form of prion protein – a new mechanism for the inhibition of PrPSc accumulation. J Neurochem. 2008 Mar;104(6):1553-64. Epub 2007 Nov 7.

Colja Venturini A, Bresjanac M, Vranac T, Koren S, Narat M, Popović M, Čurin Šerbec V (2009) Anti-idiotypic antibodies: a new approach in prion research BMC Immunology 10:16.

Kepe V, Ghetti B, Farlow MR, Bresjanac M, Miller K, Huang S-C, Wong K-P, Murrell JR, Piccardo P, Epperson F, Repovš G, Smid LM, Petrič A, Liu J, Satyamurthy N, Small GW, Barrio JR (2009) Visualization of prion aggregates in the living brain of Gerstmann-Straussler-Scheinker disease patients. Brain Pathol. Epub 2009 June 9. doi 10.1111/j.1750-3639.2009.00306.x

Mohorko N, Bresjanac M (2009). Curcumin, a curry spice ingredient, detects and differentiates between pathological tau inclusions in human histological brain sections. Zdrav Vestn 78: 735-43. (pdf)

Mohorko N, Repovš G, Popović M, Kovacs G, Bresjanac M. (2010) Curcumin labeling of neuronal fibrillar tau inclusions in human brain samples. J Neuropathol Exp Neurol 69(4):405-14.

Bresjanac M. (2012) Mehanizmi učinka placeba. [Placebo effect mechanisms. ] Zdrav Vestn [Slo Med J] 81:876-93. (pdf)

Smid LM, Kepe V, Vinters HV, Bresjanac M, Toyokuni T, Satyamurthy N, Wong KP, Huang SC, Silverman DH, Miller K, Small GW, Barrio JR. (2013) Postmortem 3-D Brain Hemisphere Cortical Tau and Amyloid-β Pathology Mapping and Quantification as a Validation Method of Neuropathology Imaging. J Alzheimers Dis. Apr 8. [Epub ahead of print] PMID: 23568102

Bon J, Koritnik B, Bresjanac M, Repovš M, Pregelj P, Dobnik B, Pirtošek Z. (2013) Cost of disorders of the brain in Slovenia in 2010. Zdrav Vestn 82(3): 164 - 75. (pdf)

Bresjanac M, Vranac T, Rupnik M, Popović M, Čurin Šerbec V. Monoclonal antibody against a novel C-terminally truncated PrP fragment pattern of labeling across different prion diseases. (v pripravi)

Bresjanac M, Kecht MK, Bon J, Georgiev D, Repovš G. Physical and cognitive performance modulation by expectation of enhancement. (v pripravi)

Bresjanac M, Bon J, Georgiev, Repovš G. Brief induction of mindfulness effects on physical and cognitive performance in non-meditators. (v pripravi)

Strokovne objave od leta 2000

Bresjanac M (2000): O razumevanju sporočanja med možganskimi celicami. Proteus 63(4):166-71.

Bresjanac M, Drolec-Novak M (2002): Obnavljanje okvarjenega osrednjega živčevja. Pregled spoznanj dobro leto po izteku "desetletja možganov". Proteus 65(1):19-25

Bresjanac M (2005): Book review: Quantitative methods in Neuroscience. Image Analysis and Stereology 24: 127.

Blinc A in Bresjanac M (2005): Telesna vadba in zdravje. Zdravniški vestnik 74: 771-7.

Repovš G, Bresjanac M. (2006) Cognitive neuroscience of working memory: A prologue. Neuroscience 139; 1-3.

Uredništvo od leta 2000

Cognitive neuroscience of working memory. (2006) Repovš G in Bresjanac M (ur.) Neuroscience 139(1); 1-414.

Nevroznanost. (2008) Bresjanac M, Trošt M, Repovš G (ur.) Zdravniški vestnik, 77, suppl. II.

Pedagoške objave od leta 2000

Bresjanac M (2001): Bolečina. V: Ribarič S. (ur.) Patološka fiziologija. Izbrana poglavja. 9. izd. Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta. Inštitut za patofiziologijo, Ljubljana. 251-63 (ISBN 961-90320-7-1)

Bresjanac M (2001): Bolečina. V: Ribarič S. (ur.) Navodila za vaje iz patološke fiziologije. 2. popravljena in dopolnjena izdaja. Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta. Inštitut za patofiziologijo, Ljubljana. 83-98 (ISBN 961-90320-6-3)

Bunc M, Bresjanac M (2002): Srce in krvna obtočila. V: Bresjanac M. in Rupnik M. (ur.) Patofiziologija s temelji fiziologije. 3. dopolnjena in popravljena izdaja z navodili za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Inštitut za patološko fiziologijo, Ljubljana. 19-28 (ISBN 961-90320-8-X)

Bresjanac M (2002): Srčno popuščanje. V: Bresjanac M. in Rupnik M. (ur.) Patofiziologija s temelji fiziologije. 3. dopolnjena in popravljena izdaja z navodili za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Inštitut za patološko fiziologijo, Ljubljana.35-37 (ISBN 961-90320-8-X)

Bresjanac M (2002): Edem. V: Bresjanac M. in Rupnik M. (ur.) Patofiziologija s temelji fiziologije. 3. dopolnjena in popravljena izdaja z navodili za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Inštitut za patološko fiziologijo, Ljubljana. 45-46 (ISBN 961-90320-8-X)

Bresjanac M (2002): Prehrana in prebava. V: Bresjanac M. in Rupnik M. (ur.) Patofiziologija s temelji fiziologije. 3. dopolnjena in popravljena izdaja z navodili za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Inštitut za patološko fiziologijo, Ljubljana. 75-80 (ISBN 961-90320-8-X)

Bresjanac M (2002): Živčevje. V: Bresjanac M. in Rupnik M. (ur.) Patofiziologija s temelji fiziologije. 3. dopolnjena in popravljena izdaja z navodili za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Inštitut za patološko fiziologijo, Ljubljana. 111-117 (ISBN 961-90320-8-X)

Bresjanac M (2002): Bolečina in glavobol. V: Bresjanac M. in Rupnik M. (ur.) Patofiziologija s temelji fiziologije. 3. dopolnjena in popravljena izdaja z navodili za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Inštitut za patološko fiziologijo, Ljubljana. 119-123 (ISBN 961-90320-8-X)

Bresjanac M (2002): Fiziologija reprodukcije. V: Bresjanac M. in Rupnik M. (ur.) Patofiziologija s temelji fiziologije. 3. dopolnjena in popravljena izdaja z navodili za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Inštitut za patološko fiziologijo, Ljubljana. 161-165 (ISBN 961-90320-8-X)

Bresjanac M (2002): Fiziologija telesnega napora. V: Bresjanac M. in Rupnik M. (ur.) Patofiziologija s temelji fiziologije. 3. dopolnjena in popravljena izdaja z navodili za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Inštitut za patološko fiziologijo, Ljubljana. 167-170 (ISBN 961-90320-8-X)

Bresjanac M (2009): Srčno popuščanje. V: Ribarič S. (ur.) Temelji patološke fiziologije. 9. izd. Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta. Inštitut za patofiziologijo, Ljubljana. 185-93 (ISBN 978-961-91250-6-9)

Bresjanac M (2009): Bolečina. V: Ribarič S. (ur.) Temelji patološke fiziologije. 9. izd. Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta. Inštitut za patofiziologijo, Ljubljana. 263-70 (ISBN 978-961-91250-6-9)

Bresjanac M (2009): Ulkusna bolezen - peptična razjeda. V: Ribarič S. (ur.) Temelji patološke fiziologije. 9. izd. Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta. Inštitut za patofiziologijo, Ljubljana. 229-36 (ISBN 978-961-91250-6-9)

Bresjanac M. (2010) Eksperimentalna kirurgija pri poskusnih živalih. V Perše M. (ur.) Poskusne živali. Skrb za živali in kvalitetne raziskave. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. () ISBN 978-961-267-022-1


Zadnja sprememba: 5. 5. 2013, 13:29:21