predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

Pedagoško delo

Na Inštitutu poteka živahno pedagoško delo. Glavni delež pedagoškega dela odpade na pouk predmeta patološka fiziologija na študijskih programih medicine, dentalne medicine, farmacije in fizioterapije. Biokemijo bolezni človeka učimo kot izbirni predmet za študente biokemije na FKKT UL. Na Visoki šoli za zdravstvo UL učimo premet Fiziologija za večino smeri njihovega študija. Predmet Splošna fiziologija učimo tudi v rednem programu študija Biokemija. Sodelujemo tudi pri podiplomskem pouku na UL v okviru univerzitetnega programa Biomedicina.

Na spletnih straneh lahko najdete podrobnejše podatke, obvestila in materiale za naslednje študijske programe in smeri:

fakultetni študij:
medicina
dentalna medicina
farmacija
EMŠ farmacija
biokemija - splošna fiziologija
biokemija - biokemija bolezni človeka
biokemija - nevrokemija

visokošolski študij:
patofiziologija za fizioterapevte
fiziologija za različne študijske smeri

podiplomski študij:
biomedicina
magistrski študij Laboratorijska biomedicina
ostali programi