predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave  

 

Inštitut za patološko fiziologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaloška 4, p.p. 2211
SI-1001 Ljubljana, Slovenija

tel.: (01) 543 70 20
fax: (01) 543 70 21

Spletne strani obsegajo naslednje vsebine:

predstavitev
. . . . . . . . . .
pouk
. . . . . . . . . .
raziskovalno delo
. . . . . . . . . .
zgodovina inštituta
ljudje
fakultetni študij:
medicina
dentalna medicina
farmacija
EMŠ farmacija
biokemija - splošna fiziologija
biokemija - biokemija bolezni človeka
biokemija - nevrokemija

visokošolski študij:
patofiziologija za fizioterapevte
fiziologija za različne študijske smeri

podiplomski študij:
biomedicina
magistrski študij Laboratorijska biomedicina
ostali programi

raziskovalni programi
raziskovalni laboratoriji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
novice povezave